fb-tracker ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรแกรม Jawliner - Ambassador

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับโปรแกรม Jawliner - Ambassador

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับ Jawliner - โปรแกรมเอกอัครราชทูต

 1. คำนำ
 2. พันธมิตรตามสัญญาสำหรับโปรแกรมพันธมิตรที่ www.jawliner.de คือ MEG UG (ความรับผิด จำกัด ) ต่อไปนี้จะเรียกว่า MEG UG ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับสัญญาพันธมิตรทั้งหมด พันธมิตรตามสัญญาของ MEG UG ถูกอ้างถึงด้านล่างว่าเป็น บริษัท ในเครือ
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ บริษัท ในเครือถูกปฏิเสธ
 4. โปรแกรมพันธมิตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์ www.jawliner.de กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ในเครือ สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัท ในเครือที่สนใจข้อเสนอจาก www.jawliner.de หากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัท ในเครือสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ www.jawliner.de ผ่านลิงก์และสรุปสัญญาการซื้อที่มีประสิทธิภาพภายใน 14 วันหรือปิดการขายด้วยความช่วยเหลือของรหัสคูปองพันธมิตรพันธมิตรจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับสิ่งนี้
 5. ข้อสรุปของสัญญา
 6. สัญญานี้เกิดขึ้นหลังจาก บริษัท ในเครือได้ลงทะเบียนผ่านการยอมรับจาก MEG UG การยอมรับทำโดยการเปิดใช้งานพันธมิตรสำหรับโปรแกรมพันธมิตร การเปิดใช้งานจะเกิดขึ้นโดยส่งอีเมลพร้อมข้อมูลการเข้าถึงสำหรับบัญชีพันธมิตร
 7. การลงทะเบียน
 8. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องลงทะเบียนที่ www.jawliner.de โดยการลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมจะต้องระบุชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารและที่อยู่อีเมลของตนอย่างแท้จริง
 9. ค่าตอบแทน
 10. โปรแกรมพันธมิตรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับ บริษัท ในเครือ
 11. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ“ การจ่ายต่อการขาย” MEG UG จะจ่ายค่าตอบแทนสำหรับสัญญาการซื้อที่มีประสิทธิภาพแต่ละสัญญาซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจัดตั้งขึ้นผ่านลิงก์ / รหัสคูปองของพันธมิตร (ระยะเวลาคุกกี้ 14 วัน) จำนวนค่าตอบแทนเท่ากับ 20% ของราคาขายสุทธิของสัญญาซื้อขายที่เป็นนายหน้าใน www.jawliner.de และเป็นอิสระจากสื่อโฆษณาที่เลือก
 12. การจ่ายค่าตอบแทน
 13. การชำระค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท ในเครือนั้นจะกระทำได้เมื่อมีการร้องขอผ่าน PayPal หรือการโอนเงินผ่านธนาคารอย่างไรก็ตามอย่างน้อย 4 สัปดาห์หลังจากการซื้อเสร็จสมบูรณ์
 14. หากลูกค้ายกเลิกหรือยกเลิกสัญญาการซื้อที่ได้สรุปไว้ที่ www.jawliner.de หรือหากเป็นหรือไม่ได้ผลเนื่องจากเหตุผลอื่นพันธมิตรจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
 15. การบันทึกและการประเมินผล
 16. การคลิกและการซื้อทั้งหมดที่สร้างขึ้นผ่านสื่อโฆษณาที่ให้ไว้จะถูกบันทึกและบันทึกโดย MEG UG
 17. พันธมิตรคนเดียวมีหน้าที่ในการถ่ายโอนและรวมรหัส HTML / ลิงค์พันธมิตรหรือรหัสคูปองอย่างถูกต้อง
 18. รหัส HTML ที่ MEG UG ให้ไว้สำหรับรูปภาพลิงก์ข้อความแบนเนอร์ ฯลฯ อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริษัท ในเครือเว้นแต่ MEG UG จะให้ความยินยอม สามารถให้การอนุมัติทางอีเมลได้เมื่อมีการร้องขอ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง MEG UG มีสิทธิ์แจ้งการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. บทลงโทษตามสัญญา
 20. หากพันธมิตรพยายามที่จะจัดการกับสถิติและจำนวนเงินที่ต้องชำระโดย MEG UG จะมีการตกลงค่าปรับตามสัญญา 10,000 ยูโรบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม การเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมยังคงไม่ได้รับผลกระทบ
 21. การบอกเลิกสัญญา / การสิ้นสุดสัญญา
 22. การยกเลิกสัญญานี้สามารถประกาศโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีระยะเวลาแจ้งเจ็ดวัน เพื่อรักษาแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษรมันก็เพียงพอแล้วที่จะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกโดยอีเมลไปที่ service@jawliner.de
 23. สิทธิ์ในการยกเลิกแบบพิเศษด้วยเหตุผลสำคัญตาม§ 314 BGB ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ เหตุผลสำคัญสำหรับการยกเลิก MEG UG เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการจัดการทางเทคนิคในส่วนของ บริษัท ในเครือ
 24. ข้อบกพร่องทางเทคนิค
 25. MEG UG ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริการสามารถเข้าถึงได้ 99% ต่อเดือน ภายในเวลานี้การบัญชีจะได้รับการรับรองผ่านทาง www.jawliner.de
 26. MEG UG มีไว้สําหรับการโจมตีโดยเจตนาโดยบุคคลที่สาม (แฮกเกอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์การโจมตี DoS เป็นต้น) บนเซิร์ฟเวอร์และบนอินเทอร์เน็ตไม่รับผิดชอบ
 27. เนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้
 28. ไม่สามารถยอมรับได้คือการส่งโฆษณาทางอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ (สแปม) การใช้ลิงก์ที่ทําให้เข้าใจผิดและการระบุที่อยู่อีเมลชื่อหรือข้อมูลเท็จ
 29. MEG UG ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ในเครือและไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา ผู้เข้าร่วมต้องเก็บ MEG UG ไว้โดยไม่เสียค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจาก MEG UG ในการฝ่าฝืนภาระหน้าที่นี้
 30. MEG UG มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาโดยไม่มีกําหนดเวลาในกรณีที่ละเมิดสัญญาฉบับนี้
 31. MEG UG มีสิทธิที่จะยกเว้นเว็บไซต์บางแห่งของคู่ค้าจากการเข้าร่วมในโปรแกรมพันธมิตรโดยไม่ระบุเหตุผล
 32. เว็บไซต์ทั้งหมดได้รับการยกเว้นจากโปรแกรมพันธมิตรโดยไม่มีตราประทับที่ถูกต้องโดยไม่มีเนื้อหาบรรณาธิการ (คอลเล็กชันลิงก์) เว็บไซต์บัตรกํานัลเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายเว็บไซต์ด้านซ้ายและด้านขวาที่ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่ให้เกียรติหน้าเว็บที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร
 33. การยกเว้นความรับผิด
 34. การเรียกร้องค่าเสียหายของ บริษัท ในเครือจะไม่ได้รับการยกเว้นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อจํากัดความรับผิดชอบข้างต้นจะต้องใช้กับตัวแทนทางกฎหมายของ MEG UG และตัวแทนที่เป็นตัวแทนของตัวแทนหาก บริษัท ในเครือเรียกร้องค่าเสียหายจากพวกเขา
 35. จากที่ใต้อับ 1 ข้อจํากัดความรับผิดชอบบางอย่างคือการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการละเมิดชีวิตร่างกายสุขภาพและการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดภาระผูกพันตามสัญญาที่จําเป็น ภาระผูกพันตามสัญญาที่จําเป็นคือผู้ที่จําเป็นต้องมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา ข้อจํากัดความรับผิดชอบยังได้รับการยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายตามการละเมิดหน้าที่โดยเจตนาหรือโดยประมาทโดยประมาทของผู้ให้บริการตัวแทนทางกฎหมายหรือตัวแทนที่เป็นตัวแทน
 36. ความเป็นส่วนตัว
 37. ข้อมูลสังกัดจะถูกจัดเก็บโดย MEG UG เพื่อชําระสัญญาและการสื่อสารภายในโครงการ Partner Program พวกเขาจะใช้เฉพาะในบริบทของการดําเนินการตามสัญญาและไม่ได้ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามหรือใช้เพื่อการโฆษณา
 38. การเลือกตามกฎหมายและเขตอํานาจศาล
 39. กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะต้องใช้กับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่าง MEG UG กับ บริษัท ในเครือ ไม่รวมการใช้สิทธิในการซื้อของสหประชาชาติ
 40. สถานที่แห่งเขตอํานาจศาลสําหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการคือที่นั่งของ MEG UG หากว่า บริษัท ในเครือเป็นพ่อค้าผู้มีกฎหมายหรือทรัพย์สินสาธารณะพิเศษ
 41. แบบอักษร
 42. ปฏิญญา MEG UG และการแก้ไขสัญญาต้องมีแบบฟอร์มข้อความ (e-mail) นอกจากนี้ยังใช้กับการยกเลิกข้อกําหนดของแบบฟอร์มข้อความ
 43. ประโยคช่วยชีวิต
 44. หากข้อเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ผลประสิทธิภาพของเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ
x

x